Program stypendialny Fundacji Edukacyjnej STERNIK  w roku szkolnym 2015/2016 wspiera edukację ponad 240 rodzin. Istotnym założeniem przy podziale funduszy w ramach programu jest realizacja jednego z celów Fundacji, którym jest wspieranie rodzin w procesie wychowania oraz bliska współpraca rodziców i nauczycieli w dziedzinie  wychowania i nauczania.

Z tego względu wsparcie dotyczy całej rodziny, uczestniczącej w projekcie edukacyjno-wychowawczym Stowarzyszenia STERNIK i odbywa się poprzez dofinansowanie czesnego dla rodzin, w których z edukacji w placówkach Stowarzyszenia STERNIK korzysta trójka lub więcej dzieci. Oprócz wpierania edukacji rodzin wielodzietnych program stypendialny Fundacji finansuje również częściowo czesne rodzin o niskim statusie materialnym.

Kwota stypendiów przyznawanych w każdym roku uzależniona jest od wpływów Fundacji, pochodzących z darowizn.