Beneficjenci

Beneficjentami pomocy udzielanej przez Fundację jest w różnym zakresie niemal połowa uczniów w wieku od 2,5 roku do 18 lat, korzystających z edukacji w placówkach przedszkolnych i szkolnych, prowadzonych przez...

Czytaj więcej

Program stypendialny

Program stypendialny Fundacji Edukacyjnej STERNIK  w roku szkolnym 2015/2016 wspiera edukację ponad 240 rodzin. Istotnym założeniem przy podziale funduszy w ramach programu jest realizacja jednego z celów Fundacji, którym jest...

Czytaj więcej

Placówki STERNIKA

Fundacja wspiera finansowanie edukacji dzieci w  placówkach, prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacji i Rodziny STERNIK: w Przedszkolu „STRUMIENIE”, w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum „STRUMIENIE” oraz Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum...

Czytaj więcej