Stowarzyszenie Edukacji i Rodziny STERNIK prowadzi nastepujace placówki:

  • Żłobek STRUMYK,
  • Przedszkole STRUMIENIE w Józefowie,
  • Szkołę Podstawową i Liceum dla dziewcząt STRUMIENIE w Józefowie,
  • Szkołę Podstawową i Liceum dla chłopców ŻAGLE w Warszawie.

Model wychowawczy realizowany w placówkach STERNIK-a stosowany jest w trzydziestu ośmiu krajach świata i opiera się na ścisłej współpracy rodziców i szkoły. Ogółem działa ponad 500 szkół promujących ten styl edukacji. 

Rodzice wychowując dzieci stawiają im (a także sobie, bo przykład jest najlepszym środkiem wychowawczym)  różne wymagania, dzięki którym młodzi ludzie  rozwijają swoją osobowość, doskonalą się i dojrzewają. W pierwszym okresie życia dziecka praca ta odbywa się w domu i z natury rodzice odgrywają w niej pierwszoplanową rolę. Później pojawiają się nowe podmioty wychowawcze – przedszkola i szkoły. Nie są one w stanie, ani nie powinny zastępować rodziców w ich zadaniu. Natomiast mogą posłużyć fachową pomocą, która opiera się na wiedzy o okresach rozwojowych dziecka, na jego obserwacji w środowisku rówieśniczym, na rozwijaniu tych umiejętności i talentów, które wymagają profesjonalnych narzędzi. Placówki edukacyjne nie zachowują tej wiedzy dla siebie, lecz dzielą się z nią z rodzicami, dzięki czemu mogą oni lepiej wychowywać dzieci. Rodzice, których dzieci chodzą do takiej placówki pomagają też sobie nawzajem. Dzięki wymianie doświadczeń wychowawczych doskonalą się w roli pierwszych wychowawców.