Patronat wspierania edukacji
W odpowiedzi na potrzeby rodzin, których dzieci uczęszczają do placówek STERNIKA organizujemy PATRONAT wspierający zbiórkę środków na edukację dzieci.
Beneficjenci
Beneficjentami pomocy udzielanej przez Fundację są dzieci w wieku od 2,5 roku do 18 lat uczęszczające do placówek Stowarzyszenia STERNIK.
Placówki STERNIKA
Model wychowawczy realizowany w placówkach STERNIK-a stosowany jest w trzydziestu ośmiu krajach świata i opiera się na ścisłej współpracy rodziców i szkoły.