Beneficjentami pomocy udzielanej przez Fundację są dzieci w wieku od 2,5 roku do 18 lat uczęszczające do placówek Stowarzyszenia STERNIK.

Co roku Fundacja współfinansuje czesne, a często również wyżywienie i dodatkowe opłaty, związane z edukacją dzieci oraz uczestnictwem w projekcie edukacyjno-wychowawczym, realizowanym przez Stowarzyszenie STERNIK.

Fundacja wspiera również działalność Klubów sportowych funkcjonaujących przy szkołach STRUMIENIE oraz ŻAGLE.

Dzięki temu wsparciu z edukacji na wysokim poziomie może skorzystać ponad 260 dzieci z rodzin wielodzietnych oraz rodzin o niskim statusie materialnym.