W odpowiedzi na potrzeby rodzin, których dzieci uczęszczają do placówek STERNIKA organizujemy PATRONAT wspierający zbiórkę środków na edukację dzieci.

Od początku pracy Fundacji jej beneficjenci doświadczają tego, że zaangażowanie pojedynczych osób urzeczywistnia wielkie marzenia i dobro wspólne, a każdy gest ma znaczenie i ogromną wagę.

Dlatego każdy może uczynić wiele zarówno poprzez zaangażowanie osobiste w wydarzenia, współorganizowane przez Fundację, jak również poprzez wsparcie materialne w postaci darowizn pieniężnych.

Zachęcamy do wspierania edukacji dzieci w placówkach Stowarzyszenia STERNIK.

Wsparcie dotyczy całej rodziny, uczestniczącej w projekcie edukacyjno-wychowawczym Stowarzyszenia STERNIK i odbywa się poprzez dofinansowanie czesnego dla rodzin, w których z edukacji w placówkach Stowarzyszenia STERNIK korzysta trójka lub więcej dzieci. Oprócz wpierania edukacji rodzin wielodzietnych program stypendialny Fundacji finansuje również częściowo czesne rodzin o niskim statusie materialnym.

Kwota stypendiów przyznawanych w każdym roku uzależniona jest od wpływów Fundacji, pochodzących z darowizn.