Od początku pracy Fundacji jej beneficjenci doświadczają tego, że zaangażowanie pojedynczych osób urzeczywistnia wielkie marzenia i dobro wspólne, a każdy gest ma znaczenie i ogromną wagę.

Dlatego każdy może uczynić wiele zarówno poprzez zaangażowanie osobiste w wydarzenia, współorganizowane przez Fundację, jak również poprzez wsparcie materialne w postaci darowizn rzeczowych i pieniężnych.

Zachęcamy do wspierania edukacji naszej młodzieży.

Darowizny pieniężne na cele statutowe Fundacji można kierować na:

Fundacja Edukacyjna STERNIK
Siedziba: 04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
NIP: 952-20-95-346
REGON: 142502013
KRS: 0000362017

Rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A., Kod SWIFT: WBKPPLPP

 79 1910 1048 2201 0338 7814 0001

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego rocznego dochodu, natomiast osoby prawne nawet 10% swojego rocznego dochodu. Darowiznę udokumentować należy dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji.